ACREDITACIÓNS        BOLSA DE EMPREGO

EDUCALIDADE        PROFESORADO        AULA VIRTUAL          

                                                   Clase de Step impartida por Sofía Pérez

Clase de Aerobic Step impartida sola profesora Sofía Pérez o luns 4 de decembro para alumnado do módulo de Acondicionamento físico e Animación socio deportiva de 1º curso de DUAL