ACREDITACIÓNS        BOLSA DE EMPREGO

EDUCALIDADE        PROFESORADO        AULA VIRTUAL          

                                                 Soño Máxico: Descifrando os Misterios dun Descanso Inesquecible

Na charla "Soño Máxico: Descifrando os Misterios dun Descanso Inesquecible" impartida ao alumnado da familia profesional de Turismo pola profesora Carmen de Labra Pinedo explorouse o mundo do soño e o seu impacto na saúde. Desde as fases do soño REM até as non REM, abordando as bases científicas que afectan a calidade do descanso. Destocouse a importancia do soño adecuado para a saúde física e mental, incluíndo a regulación do estado de ánimo e a mellora da memoria.

A presentación abordou trastornos comúns como o insomnio e outros trastornos do soño, proporcionando estratexias para abordalos. Ofrecéronse consellos prácticos para manter un horario de soño regular, crear un ambiente propicio e mellorar a hixiene do soño. Tamén se examinou como o uso excesivo de dispositivos electrónicos afecta a calidade do soño, propondo estratexias para mitigar este impacto. En resumo, a charla da profesora propiciou unha comprensión integral do soño, desde os seus fundamentos científicos até consellos prácticos para mellorar a calidade de vida a través do descanso axeitado.