ACREDITACIÓNS        BOLSA DE EMPREGO

EDUCALIDADE        PROFESORADO        AULA VIRTUAL          

                                                                     Parque experimental Sotavento

O alumnado dos Ciclos Superiores de: Eficiencia Enerxética e Enerxía Solar Térmica, Enerxías Renovables e Proxectos de Edificación visitan as instalacións do Parque Eólico Experimental de Sotavento, onde un dos seus principais atractivos é a casa bioclimática, ademáis dos aeroxeneradores, unha pequena planta solar fotovoltaica...