ACREDITACIÓNS        BOLSA DE EMPREGO

EDUCALIDADE        PROFESORADO        AULA VIRTUAL          

Póliza de seguros para alumnado que realiza FCT

Desde o 1 de setembro de 2023 e ata o 31 de agosto de 2025 a compañía de seguros que cubrirá os accidentes e a responsabilidade civil do alumnado que estea a realizar a formación práctica en empresas será Helvetia Compañía Suiza, Sociedad Anónima de Seguros e Reaseguros, CIF A41003864.

 

Os números de póliza son os seguintes:

Nº GA C30 0000127  -  ACCIDENTES

Nº GA R18 0000267  -  RESPONSABILIDADE CIVIL

 

    Póliza de seguros accidentes   -  Póliza de seguros responsabilidade civil   -  Manual de actuación no caso de accidente ou incapacidade temporal