ACREDITACIÓNS        BOLSA DE EMPREGO

EDUCALIDADE        PROFESORADO        AULA VIRTUAL            

Plan de formación do profesorado

Plan de formación do profesorado

CURSO 2022 - 2023

Plan de formación do profesorado


CURSO 2022 - 2023

Plan de Formación PFPP 2022/2023

Plan de Formación PFPP 2022/2023

CURSO 2022 - 2023

Plan de Formación PFPP 2022/2023


CURSO 2022 - 2023

FProfe

FProfe

Sistema de xestión da formación do profesorado

FProfe


Sistema de xestión da formación do profesorado

 

Convocatoria de estadías formativas en empresas u organismos equiparados para el año 2023 destinadas a profesorado 

 

OFERTA FORMATIVA 3º TRIMESTRE ANO 22/23

 

Proxectos de formación para o profesorado de FP 2022-2023. Resolución definitiva 

 

Título   Líña de traballo  

Coordinador

Mellora do manexo das ferramentas para impartir os módulos profesionais       Competencia didáctica       Freire González, José Manuel
Mellora das habilidades sociais e da convivencia   Competencia en educación inclusiva e coeducación   Gómez Quevedo, María Belén
Aproveitamento didáctico de ABLETON   Competencia en innovación e investigación   Fernández Frías, María Teresa
Implementación do Plan dixital de centro   Competencia dixital   Vázquez Martínez, José Carlos
Iniciación a lingua francesa e a súa cultura   Competencia comunicativa   Novoa García, Laura