ACREDITACIÓNS        BOLSA DE EMPREGO

EDUCALIDADE        PROFESORADO        AULA VIRTUAL          

Plan de formación do profesorado

Plan de formación do profesorado

CURSO 2023 - 2024

Plan de formación do profesorado


CURSO 2023 - 2024

Plan de Formación PFPFP 2023/2024

Plan de Formación PFPFP 2023/2024

CURSO 2023 - 2024

Plan de Formación PFPFP 2023/2024


CURSO 2023 - 2024

FProfe

FProfe

Sistema de xestión da formación do profesorado

FProfe


Sistema de xestión da formación do profesorado

Centro de formación e recursos

Centro de formación e recursos

CFR OURENSE

Centro de formación e recursos


CFR OURENSE


PLAN ANUAL FORMACIÓN DO PROFESORADO 2023 - 2024


-Xa se publicou a Resolución definitiva de plans de formación permanente do profesorado (PFPP) que se van implantar en centros educativos públicos dependentes desta consellería no curso 2023/24.

O Plan de formación permanente do profesorado (PFPP) do CIFP A Farixa está aprobado.

         https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/resolucion_definitiva_pfpp_2023_0.pdf


-Publicada a selección de proxectos de formación para profesorado de formación profesional (PFPFP)

https://www.edu.xunta.gal/fp/webfm_send/10442


-ORDE do 5 de outubro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para financiar os gastos por asistencia a actividades de formación do profesorado non universitario e se convocan para o ano 2023 (código de procedemento ED303A).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20231016/AnuncioG0655-061023-0001_gl.html


-Xa está dispoñible a inscrición para as actividades de formación de profesorado que se desenvolverán no segundo e terceiro trimestres. A data límite para a inscrición é o 17 de decembro. Accedendo a Fprofe (www.edu.xunta.gal/fprofe), na sección “consultar ou inscribirse” amosaranse os cursos correspondentes á propia especialidade. Ademais, é posible aplicar os filtros de busca: competencia profesional, centro de formación e recursos ou a busca avanzada, na que seleccionar, por exemplo, os modos de participación, presenciais ou na Rede. Co seu uso poderanse seleccionar aquelas actividades que se consideren máis axeitadas para desenvolver as competencias profesionais docentes.

-Xa está dispoñible en FProfe a oferta formativa para o segundo trimestre do curso 2023-2024. (www.edu.xunta.gal/fprofe)-Publicada a Resolución do 9 de novembro de 2023 da Dirección Xeral de Formación Profesional pola que se convoca o programa InnovaTech FP e se establecen as bases para a participación dos centros docentes sostidos con fondos públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades durante o curso 2023/24 (https://www.edu.xunta.gal/fp/webfm_send/10428)

           Neste enlace está a información relativa aos documentos e información relativa á convocatoria: https://www.edu.xunta.gal/portal/node/41556

          -Listaxe definitivo de equipos presentados ao programa InnovaTech FP 2023/24 

Centro Educativo participante

Retos

32015050 -CIFP A FARIXA

Pérez Rumbao

32015050 -CIFP A FARIXA

FINSA

32015050 -CIFP A FARIXA

Fundación San Rosendo

                              Toda a información sobre o programa InnovaTech FP neste enlace https://www.edu.xunta.gal/fp/innovatech-fp


-Publicada a convocatoria de premios para o desenvolvemento de proxectos de innovación tecnolóxica ou científica e proxectos de innovación didáctica no ámbito da Formación Profesional en centros públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto desde o día 9 de xaneiro ata o 19 de febreiro de 2024, ambos os dous incluídos.

Toda a información neste enlace: https://www.edu.xunta.gal/fp/premios-proxectos-innovacion-formacion-profesional-convocatoria-2024


-Convócase o programa Espazos de tecnoloxía aplicada para a conversión de aulas tradicionais en espazos de tecnoloxía aplicada na Formación Profesional en centros públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades durante o ano 2024.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto desde o día 9 de xaneiro ata o 19 de febreiro de 2024, ambos os dous incluídos.

https://www.edu.xunta.gal/fp/convocatoria-conversion-aulas-tradicionais-espazos-tecnoloxia-aplicada-2024