ACREDITACIÓNS        BOLSA DE EMPREGO

EDUCALIDADE        PROFESORADO        AULA VIRTUAL          

Suxestións, queixas e felicitacións

Coa intención de coñecer o grao de satisfacción dos usuarios con respecto ao cumprimento dos requisitos por parte do CIFP A Farixa, poñemos á súa disposición o seguinte formulario de suxestións:
Entrada no válida
Entrada no válida
Entrada no válida

 

Vía para recibir a resposta da suxestión, queixa ou felicitación:

Entrada no válida
Entrada no válida
Entrada no válida
Entrada no válida
Entrada no válida